ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι παραγγελίες που λαμβάνουμε έως τις 12:00 μ.μ αποστέλλονται αυθημερόν* 2310 210 700 sales@deltabox.gr

ΠΡΟΪΟΝΤΑ


Πολιτική Απορρήτου

Μη Προσωπικά Δεδομένα
Κατά την πρώτη επίσκεψη ή χρήση του Ιστότοπου της Εταιρείας μας, ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή του χρήστη ορισμένες πληροφορίες, ευρέως γνωστές ως 'cookies' (αρχεία αναγνώρισης). Τα 'cookies' αυτά θα αποστέλλονται αυτόματα από τον υπολογιστή του χρήστη στον Ιστότοπο της Εταιρείας, κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει να ξαναεπισκεφτεί το συγκεκριμένο Ιστότοπο. Τα 'cookies' παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφθηκε το συγκεκριμένο Ιστότοπο, ενώ συγχρόνως επιτρέπουν στην Εταιρεία να ελέγχει πόσοι χρήστες συνολικά έχουν επισκεφτεί τον Ιστότοπό της. Η τεχνολογία αυτή συλλέγει τις πληροφορίες αθροιστικά και δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένου πρόσωπου. Η Εταιρεία ευελπιστεί, μέσω των πληροφοριών που συλλέγει με τη μέθοδο αυτή, να βελτιώσει την ποιότητα του Ιστότοπού της και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Η Εταιρεία, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Google, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Google, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://policies.google.com/privacy?hl=el.

Προσωπικά Δεδομένα
Η Εταιρεία ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν μας τα παράσχετε οικειοθελώς. Κατά την τοποθέτηση μίας παραγγελίας μέσω του Ιστότοπού μας είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από πλευράς του χρήστη κάποιων προσωπικών του δεδομένων που θα επιτρέψουν εν συνεχεία στην Εταιρεία μας να επεξεργαστεί την εν λόγω παραγγελία. Οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, βάσει των επιταγών του Νόμου 2472/1997 περί "Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα", των αποφάσεων και κανονισμών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Εταιρεία υπεύθυνα δηλώνει ότι οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που συνδέονται άμεσα με την εξυπηρέτηση των παραγγελιών προϊόντων που πραγματοποιήθηκαν μέσω του Ιστότοπού μας, και δεν θα εκτείνεται πέραν του αναγκαίου για αυτό σκοπού. Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν θα διαβιβάσει ή κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο και/ή τις αρμόδιες Αρχές.

Ασφάλεια
Για τις παραγγελίες μέσω του Ιστότοπού της, η Εταιρεία μας κάνει χρήση του πρωτοκόλλου Secure Socket Layer (SSL), προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το σύστημα αυτό κρυπτογραφεί τα στοιχεία σας πριν την αποστολή τους μέσω διαδικτύου και συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων λογισμικών που προσφέρονται σήμερα για ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές.

Σύνδεσμοι με άλλους Ιστότοπους
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι σύνδεσμοι που περιέχονται στον Ιστότοπό της (links, hyperlinks, banners) να παραπέμπουν σε χρήσιμους ιστότοπους, σύμφωνες με τo υψηλό ποιοτικό επίπεδο και τις απαιτήσεις της Εταιρείας. Δεδομένου, ωστόσο, ότι οι ιστότοποι μπορούν να τροποποιηθούν με μεγάλη ταχύτητα, η Εταιρεία δεν εγγυάται το επίπεδο και την ποιότητα κάθε ιστότοπος στην οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστότοπων που δεν ανήκουν στην ίδια και/ή για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζονται σε αυτές.

Ανήλικοι
Η Εταιρία δεν συλλέγει πληροφορίες που να αφορούν ειδικά ανήλικους.

Τροποποιήσεις
Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα εμφανίζεται εγκαίρως σε αυτό τον Ιστότοπο.

Δικαιώματα Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων
Οι χρήστες του Ιστότοπου της Εταιρείας μας διατηρούν το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης και παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 έως και 14 του Νόμου 2472/1997.

Αποδοχή όρων
Η χρήση του Ιστοτόπου της Εταιρείας μας τεκμαίρεται την αποδοχή από μέρους σας και την παροχή συγκατάθεσης στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του Ιστοτόπου.

Κατοχύρωση Δικαιώματος στη Λήθη
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγραφούν προσωπικά δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στο αρχείο μας (παραγγελίες και δελτίο προσφορών), παρακαλώ γνωστοποιείστε μας την πρόθεσή σας μέσω του e-mail που χρησιμοποιήσατε για να κάνετε τις παραγγελίες σας αποστέλλοντας ένα μήνυμα στο sales@deltabox.gr. Μόλις λάβουμε το μήνυμά σας θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες διαγραφής όλων των δεδομένων σας από το αρχείο παραγγελιών και δελτίων προσφορών μας εντός 14 εργάσιμων ημερών. Όταν ολοκληρώσουμε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων θα σας κάνουμε γνωστοποίηση στο e-mail σας και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πληροφορίες
Για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα από το Νόμο προβλεπόμενα δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εταιρεία μας στη Διεύθυνση: Αγ. Δημητρίου 122, Κέντρο, Θεσσαλονίκη, TK 546 35, Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 210 700 τις εξής ώρες: Δευτέρα-Τετάρτη 09:00 - 16:00, Τρίτη-Πέμπτη 09:00 - 17:00, Παρασκευή 09:00 - 17:00, Σαββάτο-Κυριακή κλειστά.

© Copyright 2024 - deltabox.gr All rights reserved
Powered by Digital Promotion - Running on Wefia